Általános szerződési feltételek

I. SZERVEZŐ

Az alábbi rendelkezések a Pharmaherb Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank u. 4., adószám:13324632-2-41, a továbbiakban: Szervező) által szervezett gyógynövényismereti, vagy más megnevezéssel meghirdetett természetjáró séta és hozzá kapcsolódó előadások és bemutató rendezvények (a továbbiakban együtt Túra program) részvételi feltételeit tartalmazzák (a továbbiakban Szabályzat). A Szervező által szervezett túra típusokat - meghatározva a túra időtartamát is - a jelen Szabályzat mellékletét képező táblázat foglalja össze.

II. SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. Mindenki, aki jelentkezik a Túra programra (a továbbiakban Résztvevő) már a jelentkezéssel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, rendelkezéseit köteles betartani, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint járjon el. A Szabályzat a Szervező és a Résztvevő közötti általános szerződési feltételeknek minősül. A jelentkezéssel a Szervező és a Résztvevő között létrejön a Túra programra vonatkozó szerződéses jogviszony a Szabályzatban és a jogszabályokban foglalt tartalommal.

 2. A Szervező nevében a vonatkozó szabályok szerint vezető tisztségviselője, valamint illetékes munkatársa jár el, a szakmai program időtartama alatt pedig a Szervező által megbízott Programvezető jár el, illetve nyilatkozik.

 3. A Szabályzat – ideértve annak a természetjáró sétára vonatkozó részeit is – a beltéri foglalkozásokra, előadásokra, bemutatókra – az értelemszerű eltérésekkel – egyaránt vonatkozik.

 4. A Szervező a Túra programok időpontjának, tartalmának, programjának, időtartamának a meghirdetetthez képest való megváltoztatásának jogát fenntartja. 

 5. A Túra program nem minősül olyan oktatási tevékenységnek, mely képesítést, bizonyítványt, működésre jogosító oklevelet stb. ad. Bármilyen a szakmai programon esetlegesen kapott irat, kép, tesztminősítés, emléklap, oklevél, elvihető eszköz, növény, termék stb. csupán szabadidős és szórakoztató tevékenységhez kapcsolódó emléktárgynak minősül.

III. JELENTKEZÉS

 1. A Túra programon korhatártól függetlenül részt lehet venni. 6 év alatti gyerekek Túra programon történő részvétele ingyenes, a 6 év alatti gyermekeket nem szükséges regisztrálni a Túra programra, azonban célszerűségi okokból kérjük, hogy az online regisztráláskor kerüljön rögzítésre, hogy a résztvevő 6 év alatti gyermeket hoz magával. 6 és 14 éves kor közötti gyermek esetén a Túra programon történő részvétel díja kedvezményes.  

 2. A 18 év alatti korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyek (a továbbiakban: fiatalkorú) jelentkezése csak írásban – a felelősségvállaló nagykorú törvényes képviselő által is aláírtan – érvényes, és csak szülői, tanári, vagy felelősségvállaló nagykorú kísérővel (a továbbiakban együtt: kísérő) vehetnek részt a szakmai programon. Az életkor hiteles igazolására a Szervező jogosult felhívni a Résztvevőt. A fiatalkorú Résztvevő kísérője maga is Résztvevőnek minősül, és a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve is kötelezőnek ismeri el. Olyan Csoportos Túra esetén, ahol a részvevő csoportban a résztvevők 18 év alattiak, azaz fiatalkorúak, a Szervező 10 fő fiatalkorú résztvevőnként egy kísérő részvételét kéri.

 3. A Szervező által meghirdetett Túra programokra jelentkezni a csak a Szervező honlapján közzétett online jelentkezési felületen lehet. Az Egynapos Túra esetén 1 személy max. 6 főt regisztrálhat, a Háromnapos Túra esetén 1 személy max. 4 főt regisztrálhat. 6 év alatti gyerekek Túra programon történő részvétele ingyenes, ezért a 6 év alatti gyermekeket nem szükséges regisztrálni a Túra programra, azonban célszerűségi okokból kérjük, hogy az online regisztráláskor a megjegyzés rovatban kerüljön rögzítésre, hogy a résztvevő 6 év alatti gyermeket hoz magával.

 4. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztrálja a Szervező. A jelentkezéseket e-mailben igazolja vissza a Szervező – a háromnapos gyógynövényismereti Túrák esetén a teljes részvételi díj beérkezése után – ha van hely az adott Túra programra. Vagyis a regisztráció csak a teljes összeg befizetésekor és a Szervező visszajelzéskor válik érvényessé. A Szervező a Túra program maximális részvételi létszámát saját döntése szerint határozhatja meg.

IV. RÉSZVÉTELI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A Túra programokon történő részvétel díjait a jelen szabályzat mellékletét képező táblázat tartalmazza. A Túra programok díjszabását a Szervező honlapján és más szokásos módon teszi közzé.

 2. A Túra programon történő részvételi díj fizetés történhet bankkártyával történő fizetéssel vagy SZÉP kártyával történő fizetéssel. A jelen szabályzat mellékletét képező táblázat meghatározza az egyes Túra programok esetén a lehetséges fizetési módokat is. 

 3. Elővételes fizetés esetén a Résztvevő kedvezményt kap. A jelen szabályzat mellékletét képező táblázat tartalmazza elővételes fizetés („Early Bird”) esetén a kedvezmény mértékét, és azokat a Túra programokat, amelyek esetében elővételes fizetés („Early Bird”) lehetséges. Elővételes fizetés („Early Bird”) befizetési határidejét a jelen szabályzat mellékeltét képező táblázat tartalmazza. 

 4. Az Egynapos Túra program esetén a részvételi díj jelentkezéskor online vagy induláskor a helyszínen készpénzben is fizethető. Ha a Résztvevő legkésőbb a helyszínen induláskor nem fizeti ki a részvételi díjat készpénzben, abban az esetben a Túra programon nem vehet részt.

  Az Egynapos Túra program legalább 10 fő részvétele esetén kerül megtartásra. Ha a Szervező az online jelentkezések alapján azt látja az Egynapos Túra program időpontja előtt egy héttel, hogy kevesebb, mint 10 fő jelentkezett a Túra programra, abban az esetben e-mailben tájékoztatja a regisztráló Résztvevőt arról, hogy az Egynapos Túra program nem kerül megtartásra.  

 5. A Csoportos Túra program esetén a  részvételi díj előre egyeztetve átutalással vagy a helyszínen fizetendő. Ha a Résztvevő legkésőbb a helyszínen induláskor nem fizeti ki a részvételi díjat készpénzben, abban az esetben a Túra programon nem vehet részt. 

  A Csoportos Túra program legalább 15 fős csoportok jelentkezése esetén indul csak. el. Amennyiben a Túra kezdésekor kevesebb, mint 15 fő jelenik meg, a Túra program kizárólag abban az esetben kerül megtartásra, ha a Résztvevők a 15 főre eső részvételi díjat kifizetik, azaz Csoportos Túra program esetén a tényleges részvételi díj magasabb is lehet az előzetesen meghirdetett részvételi díj / fő összegénél, és a részvételi díj pontos összege csak a Túra program kezdő napján meghatározható. A Csoportos Túra programra jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező előzetesen nem tudja felmérni, hogy ténylegesen hány fő vesz részt a Csoportos Túra programon, a Szervező az online jelentkezések alapján csupán egy előzetes kalkulálást tud végezni, ugyanis a résztvevők száma mindig a helyszínen derül ki. A Résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a Csoportos Túra programokra és ennek ismeretében jelenik meg a Túra program helyszínén és időpontjában. 

 1. A Háromnapos Túra programok esetében a Túra program abban az esetben kerül megtartásra, ha legalább 5 fő jelentkezett a Túra programra és befizette a részvételi díjat. Ha a Szervező a Túra program kezdete előtt egy héttel látja, hogy kevesebb, mint 5 fő jelentkezett a Túra programra, abban az esetben e-mailen tájékoztatja a Résztvevőt. Ilyen esetben a Résztvevő saját döntése alapján kérheti a részvételi díj visszafizetését, amely esetben a Szervező a részvételi díjat a Résztvevő írásbeli kéréstől számított 5 (öt) naptári napon belül banki átutalással visszafizet a Résztvevő által meghatározott számlaszámra. A Résztvevő azonban saját döntése alapján kérheti a részvételi díj befizetés felhasználását más Túra programon történő részvételre, amely esetben a Szervező a Túra programon történő részvétellel kapcsolatos módosításokat elvégzi, a Résztvevőnek nem szükséges online jelentkezéssel semmilyen módosítás elvégzése. A Túra program Szervező általi lemondása esetén a Szervező semmilyen következményi kárért nem felelős, azaz a Szervező nem felel többek között például azért sem, ha a Túra lemondás következtében a jelentkező lemondja a szállás foglalását, amely lemondás miatt kötbért kell fizetnie a szállásadónak. 

  A jelentkezés Háromnapos Túra programok esetében csak a teljes részvételi díj előzetes megfizetése esetén érvényes. 

V. LEMONDÁS, IDŐPONT MÓDOSÍTÁSA

 1. A Szervező jogosult a Túra programot lemondani, vagy későbbre halasztani, ha azt időjárási, egészségügyi, erdészeti, természetvédelmi, balesetvédelmi, közlekedési vagy egyéb hatósági stb. ok indokolja. Ilyen esetben a Szervező kártérítéssel nem tartozik, azonban a Szervező visszafizeti a részvételi díjat a jelentkezőnek, ha a jelen bekezdés szerint módosított időpontban a jelentkező nem tud részt venni a Túra programon. A Szervező a visszafizetést átutalással teljesíti a jelentkező által megadott bankszámlaszámra történő utalással.

 2. Lemondás esetén megfizetett díjat a Szervező semmilyen ok alapján nem térít vissza, kivéve, ha a Túra program meghiúsulása, vagy megszakadása a Szervezőnél felmerülő okból következik be. A befizetett részvételi díj még abban az esetben jár vissza, ha a Résztvevőnél a személyét érintő – a Túra program egyik napjára eső vagy a Túra program napjaira eső – olyan körülmény merül fel a Túra program első napját több, mint 3 nappal megelőzően, amely teljes mértékben megakadályozza a Túra programon történő részvételt, és ez a körülmény a Szervező részére hitelt érdemlő módon igazolásra kerül. Nem minősül akadályoztatásnak a munkavégzéssel kapcsolatos, valamint az egyéb szabadidős elfoglaltság. 

 3. A Szervező semmilyen olyan akadályozó körülményt nem fogad el, ami a Túra program első napja előtt 3 (három) napon belül következik be. A Résztvevő ilyen esetben saját maga által kereshet az általa ismert Internetes vagy egyéb fórumokon olyan Résztvevőt, aki helyette részt vesz a Túra programon, amely esetben köteles a Résztvevő adatainak módosulásáról a Szervezőt írásban (e-mailen) tájékoztatni. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Háromnapos Túra programok a Szervezőtől nagyobb előkészületet igényelnek, programokban, előadásokban gazdagok, nagy érdeklődésre tartanak számot, a részvételi létszámkeret hamar betelik.

 4. SZÉP kártyával történt fizetés esetén a befizetett összeget a hatályos törvényi rendelkezések értelmében a Szervező semmilyen körülmények között nem tudja visszafizetni.

VI. TÚRÁN KÉSZÜLT FOTÓK

 1. Tilos a Túra program során kapott, vagy készített bármilyen irat, szakanyag, feljegyzés, hang, kép, filmfelvétel sokszorosítása, közzététele, kiadása, hírszolgálati, kereskedelmi, üzleti, oktatási célú hasznosítása, a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 2. A Résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Túra programon (túrán) fotók készülnek, amelyeket vagy valamelyik Résztvevő, vagy a Szervező által megbízott személy készít. A túra alkalmával nem biztosítható, hogy valamely Résztvevőről esetleg ne készüljön fénykép például akkor, amikor valamilyen növény fényképezése történik, és az adott Résztvevő a háttérben megjelenik. A Szervező nem tudja biztosítani, hogy arra figyeljen, hogy a példánál említett esetben semmilyen résztvevő ne szerepeljen a háttérben. A Résztvevők által készített fotók általában elküldésre kerülnek a Szervező részére. A Szervező a jelen bekezdés szerint megkapott vagy készített fotókat szabadon, a Résztvevő további külön hozzájárulása nélkül jogosult felhasználni a saját kommunikációs felületein és a Szervező által meghatározott kommunikációs formában, ideértve a Szervező által használt internetes felületeken (pl. Facebook, Instagram, weboldal, stb.) történő felhasználást, a hírlevelekben (e-mailen küldött hírlevélben vagy papír alapú kiadványban) történő felhasználást, stb. A Szervező a fotókat 5 (öt) évig elektronikusan tárolja, és a 5 (öt) év elteltét követően törli.

VII. ADATKEZELÉS

A Szervező a jelentkezők megadott adatait – azonosítás és ügyintézés céljából – rögzíti. A jelentkezés csak a név, e-mail cím, telefonszám, lakcím – valamint áfás számla igénylés esetén az előzőeken kívül cégnév, számlázási cím, adószám, postázási cím megadása esetén – érvényes. A Szervező ezek hitelt érdemlő igazolását kérheti. A jelentkező az általa megadott adatok valóságtartalmáért felelősséget vállal. A Szervező ezen adatokat kizárólag statisztikai célból és azon célból tárolja és kezeli elektronikus módon, hogy a Résztvevőket azonosítani tudja, valamint a Túra programmal kapcsolatosan felvegye a kapcsolatot a Jelentkezővel / Résztvevővel, de – a Résztvevő írásbeli engedélye nélkül – semmilyen más célra nem használhatja fel. A jelentkező és a Résztvevő által megadott adatok továbbításra kerülhetnek számlázási és/vagy statisztikai feldolgozás céljából (tehát adatfeldolgozás céljából) a Györgytea Kft. (székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Őz utca 7., Cg. 05-09- 025942), a Pharmaherb Kft. (székhely: 1054 Budapest, Bank utca 4., Cg. 01-09-192169) és a Diabess Kft. (székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Őz utca 7., Cg. 05-09-025889) részére. A Szervező a jelentkezők és a Résztvevők adatait egy évig tárolja, és egy év elteltét követően a Szervező a jelentkezők és a Résztvevők által megadott adatokat törli. A számla, és a számlában szereplő (személyes) adatok a mindenkori számviteli és könyvviteli jogszabályokban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. 

VIII. TÚRA PROGRAMOK SORÁN BETARTANDÓ SZABÁLYOK

 1. A Résztvevő köteles betartani az erdészeti-, tűzvédelmi, egészségügyi-, balesetvédelmi-, természetvédelmi-, közlekedési előírásokat és jogszabályokat, nem sértheti az állami és a magántulajdont, valamint mások személyiségi jogait. Az ezeknek a Résztvevő általi esetleges megsértéséből fakadó hatósági és egyéb következményeket a Résztvevő viseli.

 2. A Túra programon mindenki a saját felelősségére vesz részt. A Szervező az esetlegesen bekövetkező károkért felelősségét kizárja. A Szervező jogosult a Résztvevőt a Túra programból annak bármely szakaszában kizárni, illetve jelentkezést visszautasítani, ha a Résztvevő megsérti a Szabályzat és a jogszabályok rendelkezéseit, vagy a Résztvevőt a Túra programban való részvételre, illetve annak folytatására a Szervező alkalmatlannak, vagy veszélyesnek ítéli. A Túra programból való kizárás esetén a részvételi díj nem jár vissza. A Résztvevő – kizárás esetén és kizárás hiányában is – köteles megtéríteni az okozott kárt.

 3. A természetjáró séta szabályai: A Résztvevő köteles a természetjárás során szokásos – különösen az alábbiakban felsorolt – szabályait betartani, egyben az esetlegesen felmerülő veszélyeket a saját felelősségére vállalja, valamint – különösen az alábbi – eszközökkel és tulajdonságokkal rendelkezni, illetve e körülményekre felkészülni, valamint megfelelő körültekintéssel, védekezéssel e veszélyforrásokat elkerülni:
  - megfelelő erőnléti, szellemi és egészségi állapot,
  - a terepi adottságokhoz és az időjárásnak megfelelő ruházat,
  - allergia, mérgezés (pl. gombák, növények), csípések, szúrások, fertőzések (pl. kullancs, vagy vadállati ürülék miatt),
  - ficamok, törések, zúzódások, egyéb sebesülések, ruházat rongálódása,
  - időjárási és terepi, hegyvidéki viszonyokból adódó veszélyek (pl., villámcsapás, vízáradás, barlang, karsztüregek, kőomlás, fakidőlés stb.),
  - harmadik személyek, erdészeti és vadgazdálkodással kapcsolatos veszélyek (pl. kihelyezett veszélyes eszközök, csapdák, drótok, villanypásztorok, hulladékok, vadállatok támadása stb.), 
  - mobiltelefon térerő hiánya,
  - a Programvezető által kijelölt útról való letérés esetén eltévedés veszélye.

 4. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szervező
  - orvost, egészségügyi ápolót nem biztosít, tehát az esetleges egészségügyi problémák ellátása és a mentés a szokásos késéssel, a hegyi túrákhoz hasonló módon lehetséges,
  - szállást, étkezést, utazást nem biztosít, arról mindenki maga gondoskodik, ideértve az időjárásnak megfelelő innivalót és elemózsiát is, továbbá a Résztvevő vadvizet (forrás, patak stb.) csak saját felelősségére fogyaszthat,
  - eszközöket (pl. gyűjtőzsák, metszőolló, stb.) túrafelszerelést, túraruházatot nem biztosít, ezért minden szükséges eszközről, felszerelésről, ruházatról a Résztvevőnek kell gondoskodnia,
  - gombákkal nem foglalkozik, azokkal kapcsolatos szakismerete nincs. 

 5. A Túra program során tilos
  - alkohol és más kábító hatású anyag fogyasztása, illetve ezektől befolyásolt állapotban való megjelenés, 
  - dohányzás, tűzgyújtás és nyílt láng használata,
  - szemetelés,
  - hangoskodás, indokolatlan zajkeltés, az erdő, mező csendjének, rendjének megzavarása,
  - fák, egyéb növények, tereptárgyak rongálása,
  - bármiféle vadászat, ideértve a rovar- és állati hulladék (pl. agancs) gyűjtést is,
  - bármilyen gombát és – a Túra program tárgyát nem képező – növényt, növényi részt szedni,
  - gyűjteni, kóstolni, elfogyasztani,
  - bármilyen a Túra program tárgyát képező és a terepi foglalkozás során talált növényt, növényi részt – a Programvezető kifejezett engedélye nélkül – elfogyasztani, kóstolni.

 6. A Túra program során a Programvezető csak bemutatja a gyógynövényeket, lelőhelyeiket és az egyéb tudnivalókat. A Programvezető nem vizsgálja a Résztvevő által gyűjtött növények megfelelőségét, minőségét, szennyezettségét, egészségügyi kockázatait. Ezért szedni, kóstolni, feldolgozni és fogyasztani – a Programvezető kifejezett engedélye esetén is – csak saját felelősségre, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. (Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. FVM rendelet szerint az állami erdőben az egyéni szükségletet meg nem haladó naponta gyűjthető gyógynövény maximális mennyisége 2 kg/fő.) A Túra program díja nem tartalmazza semmilyen gyógynövény árát. Sikeres gyűjtésre, fajta, mennyiség szerinti eredményre a Szervező garanciát nem vállal.